Britse werknemers in Nederland na de Brexit


Nu en in de overgangsperiode kunnen Britse werknemers met een Brits paspoort zonder belemmering wonen en werken in Nederland. Na de Brexit hebben zij een (nieuwe) verblijfsvergunning nodig.

Maar wat houdt de Brexit in voor werkgevers?

Het antwoord op deze vraag hangt af van of en zo ja wat de inhoud is van een nog te tekenen terugtrekkingsakkoord. Tot de Brexit mogen burgers van het VK in Nederland blijven; na de Brexit beoordeelt de IND of de VK burger de verblijfsvergunning verkrijgt /behoudt; daarvoor is waarschijnlijk een nieuw verblijfsdocument nodig. Vrij verkeer van personen en goederen is dan voorbij.

Werknemer is niet woonachtig in Nederland : TWV / GVVA

NL werkgevers die VK werknemers willen aannemen moeten een TWV ( tewerkstellingsvergunning ) of een GVVA ( gecombineerde vergunning voor verblijf of arbeid ) aanvragen. Een TWV is voldoende voor een arbeidsovereenkomst van korter dan 3 maanden. Voor een arbeidsovereenkomst van langer dan 3 maanden is een GVVA nodig. De inhuur van een VK werknemer komt pas aan de orde indien de werving binnen NL / EU / Noorwegen / Liechtenstein en Zwitserland zonder resultaat is gebleven. De regeling voor Kennismigranten is daarop een uitzondering.

Werknemer reeds woonachtig in Nederland

Ook deze VK-werknemers hebben een tijdelijk verblijfsdocument nodig in de vorm van een brief ;de werknemer dient de brief en een geldig paspoort te allen tijde bij zich te hebben terwijl de werkgever deze brief in zijn administratie dient te bewaren. De IND stuurt de verblijfsvergunning aan de Basis Registratie Personen (BRP). De IND nodigt de werknemer uit tot het indienen van een aanvraag voor definitief verblijf na de vorige periode. Ook de VK werknemer met een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf in de EU heeft een nieuw verblijfsdocument nodig , dit is overigens gratis om te wisselen. De Brexit heeft geen gevolgen voor de VK werknemer die Nederlander is geworden of in Nederland beschikt over een nationale permanente verblijfsvergunning; het verblijfrecht blijft bestaan zolang de vergunning geldig is en de werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Wanneer komt de uitnodiging van de IND?

Hoe langer de VK werknemer staat geregistreerd bij de Basis Registratie Personen (BRP) , des te sneller komt de uitnodiging; de termijn van registratie is bepalend ! voor die VK werknemers niet geregistreerd staan is het zaak zo spoedig mogelijk alsnog te registreren (zodat de IND hem/haar kan “vinden “).

Grensarbeiders

Ook deze status kan gehandhaafd worden na de Brexit. Zij kunnen een sticker “verblijfsaantekening algemeen” in hun paspoort krijgen.

Na 31/12/2021 is deze sticker verkrijgbaar indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– Dat de werknemer werkzaam is in Nederland op moment van de Brexit
– Dat de werknemer dat wil blijven doen
– Beschikt over een arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat hij/zij dat blijft doen
– Hoofdverblijf heeft in VK en gemiddeld 1 x per week terugkeert naar VK
– Beschikt overeen geldig paspoort

ACTIE werkgever NU

– De werknemer voorbereiden op de Brexit / informatieverstrekking
– Controleren of werknemer geregistreerd staat bij de BRP
ZONIET : onmiddellijke actie van werknemer vereist , inschrijven bij BRP
– Werknemer melden dat hij/zij een DiGiD aanvraagt