Er mogen meer gegevens verstrekt worden aan de inlener


Per november 2020 mogen er meer ID-gegevens verstrekt worden aan de inlener het risico van inleners- of ketenaansprakelijkheid wil beperken. Wel blijft de organisatie die personeel ter beschikking stelt verplicht om de medewerker te informeren over het verstrekken van zijn persoonsgegevens zoals nationaliteit, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur.
Let wel op; er mag nog steeds geen kopie ID-bewijs verstrekt worden tenzij het om een niet EU onderdaan.