Extern reisverbod naar het Schengengebied

verlengd tot 15 juni 2020

Nederland heeft het externe reisverbod verlengd tot 15 juni 2020. Het verbod wordt met nog eens 30 dagen verlengd als maatregel om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Het verbod beperkt alle niet-essenti√ęle reizen van buiten naar de Schengenlanden en hun geassocieerde lidstaten. Dit omvat toeristen, zakenreizigers, tijdelijke familiebezoeken, enz. Uitzonderingen op het inreisverbod gelden voor EU-onderdanen (met inbegrip van Britse onderdanen) en hun gezinsleden.

Uitzonderingen op het inreisverbod gelden voor EU-onderdanen (inclusief Britse onderdanen) en hun gezinsleden, mits zij een geldig verblijf hebben in een van de EU-lidstaten/Schengenlanden en dit kunnen aantonen, houders van een verblijfsvergunning, diplomaten, grensarbeiders en gezondheidswerkers. Daarnaast krijgen vreemdelingen die in het bezit zijn van een langlopend visum (MVV) toegang tot het Nederlands/Schengengebied. Alleen vitale redenen zoals een overlijden in het gezin kunnen in aanmerking komen voor de noodzaak om het Schengengebied van buiten de EU binnen te komen.

Bovendien hebben veel lidstaten grenscontroles  met hun buurlanden binnen de Schengenzone ingevoerd. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het verbod opnieuw worden verlengd om de veiligheid te waarborgen en het risico van verdere verspreiding van COVID-19 te verminderen.