Fiscus schakelt sector in

bij toezicht zzp /
fictief dienstverband

Veel ondernemingen zoeken een toevlucht naar het werken met zzp’ers. In het kader van haar wens toezicht op het voorkomen van schijnzelfstandigheid, gaat de Belastingdienst samenwerken met brancheverenigingen en koepelorganisaties. De fiscus wil hiermee marktverstoring of een ongelijk speelveld voorkomen. Want zelfstandigen en werknemers verrichten vaak zij aan zij hetzelfde werk. In de praktijk blijkt dan ook dat de scheidslijn tussen werken in dienstbetrekking en het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden buiten dienstbetrekking “flinterdun” is. De sectoren zorg en bouw zijn als eerste aan de beurt, alsmede de intermediairs die aan deze sectoren leveren. Later zullen de sectoren ICT, onderwijs, horeca en detailhandel volgen.

 

Foto; Pixabay