Hoge raad bepaalt dat partijbedoeling niet meer van belang is bij beoordeling van de arbeidsrelatie


De Hoge Raad heeft antwoord gegeven op de vraag wat bepalend is voor de vaststelling van een arbeidsrelatie. Waar het om gaat is of de tussen de partijen overeengekomen rechten en plichten voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. De intentie van partijen doet niet meer ter zake. Daarmee oordeelt de Hoge Raad dat deze insteek van het Hof onjuist was.

Alleen bepalend of de rechten en plichten voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst en volgt hiermee het eerdere advies van de Advocaat Generaal. Jammer genoeg geeft de Hoge Raad geen vervolg op het voorstel van de AG om de huidige gezagscriteria voor de beoordeling of er al dan niet een arbeidsrelatie bestaat te vervangen.

De AG bepleitte – net als de commissie Borstlap – om “de inbedding in de organisaties “als leidend principe te nemen , een advies met mogelijk verstrekkende gevolgen voor ZZP ‘ers en opdrachtgevers.
Hiermee ontstaat niet meer duidelijkheid en lijkt het aan de politiek te worden overgelaten hier iets mee te doen.

Bekijk ook onze filmp over – ZZP of (fictief) dienstverband – op YellowstoneTV – Aflevering 2 en zie het bericht van 18 augustus 2020 ….  “Partijbedoeling” mag geen rol meer spelen bij beoordeling zelfstandigheid; Advies Advocaat-Generaal