Hoogopgeleide migranten 2020

Nieuwe salarisdrempels die van toepassing zijn

De nieuwe salarisdrempels voor hooggekwalificeerde kennismigranten voor 2020 zijn aangekondigd. Deze bedragen zijn van toepassing op nieuwe aanvragen en/of verlengingen, ontvangen door de Immigratiedienst (IND) op of na 1 januari 2020.

Als u een kennismigrant wilt inhuren, moet u een minimumsalaris betalen zoals hieronder vermeld:

– Voor kennismigranten van 30 jaar en ouder € 4612, – per maand voor kennismigranten van 30 jaar en ouder.
– Voor personen jonger dan 30 jaar € 3381,- per maand.  – Voor afgestudeerden van een Nederlandse onderwijsinstelling of van een internationale onderwijsinstelling uit de top 200 van een van de ranglijsten, die binnen drie jaar na hun afstuderen in dienst treden € 2423,- per maand.
– en blauwe kaart toepassingen € 5403,- per maand.

(alle exclusief 8% vakantiegeld)