Koolmees regeert over zijn graf heen


Alhoewel minister Koolmees het programma van D’ 66 heeft geschreven zien wij hem na de verkiezingen in 2021 niet terug in de Tweede Kamer .
Dat weerhoudt hem niet zijn ideeën ook na de verkiezingen op de agenda van zijn opvolger te houden, een eerder beproefde werkwijze .
Koolmees is van mening dat hij met de Inburgeringswet en het Pensioenakkoord twee van zij drie hoofdzaken heeft afgerond; alhoewel de Pensioenwet onlangs in consultatie ging en waarschijnlijk de volgende twee kabinetten nog bezig houdt tot 2026.

Over het derde onderwerp “de arbeidsmarkt “ zegt Koolmees dat hij zeker niet heeft stilgezeten maar schuift hij dit onderwerp door naar zijn opvolger(s). Naar zijn zeggen zijn de invoering van de “Wet Arbeidsmarkt in Balans “ en de invoering van de oplossing voor loondoorbetaling bij ziekte in het MKB daar voorbeelden van.
Echter Koolmees heeft al wel een agenda voor zijn opvolger(s) opgesteld in de vorm van nog eens 50 uitgewerkte voorstellen voor een betere arbeidsmarkt, te gebruiken in de formatiebesprekingen zoals hij zegt.

De uitwerking van de conclusies van de Commissie Borstlap en een oplossing voor de problematiek rond de ZZP’ers blijft een uitdaging.
En zo gaat hij gemakshalve voorbij aan de 1400 reacties op de consultatie aangaande de ZZP’er problematiek waarvan er slechts één positief was.
Voor een oplossing van deze nog openstaande punten wordt dus een lange adem gevraagd .