Minister Koolmees

Minister Koolmees houdt vast aan grens van 1 jaar voor opt-out variant vervanging Wet DBA

D66 en VVD willen dat de zogenaamde ‘zelfstandigenverklaring’ langer geldig wordt dan 1 jaar. Minister Wouter Koolmees voelt daar niet veel voor.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijft van mening dat een grens van 1 jaar voor de looptijd van de zelfstandigenverklaring belangrijk is om duidelijkheid te verschaffen. Dat stelde hij in reactie op een motie van VVD en D66 om die grens te heroverwegen.

Zelfstandigenverklaring
De zelfstandigenverklaring is onderdeel van de plannen om de Wet DBA te vervangen. Voor opdrachten met een uurtarief van meer dan 75 euro kunnen opdrachtgever en zelfstandige zo’n verklaring opstellen. Die geeft dan de zekerheid dat er geen arbeidsrelatie is.

Het plan is dat zo’n verklaring maximaal 1 jaar geldt en niet verlengd kan worden.

Een alternatief is gebruik maken van de webmodule. Die kan ook gebruikt worden voor opdrachten met een tarief onder de 75 euro per uur. In dat geval moeten de partijen een reeks vragen beantwoorden, voordat er een verklaring verkregen kan worden die zekerheid vooraf geeft.

Termijn van 1 jaar
In het rapport Karakteristieken en tarieven zzp’ers, dat het kabinet liet opstellen, staat dat “slechts een zeer beperkt deel van de groep zzp’ers met hoge tarieven opdrachten (heeft) met een langere doorlooptijd dan een jaar.”

Maar het is ook bekend dat interim-managers, projectmanagers en IT’ers vaak opdrachten hebben die langer duren dan een jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote verandertrajecten.

Motie
Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) schrijven in hun motie dat in de praktijk ‘veel opdrachten van echte zelfstandigen kunnen uitlopen en langer dan een jaar duren’. Ze vinden het onwenselijk als een echte zelfstandige onnodig wordt geconfronteerd met onzekerheid of een financiële strop, schrijven ze.

Daarom verzoeken ze de regering om de zelfstandigenverklaring in sommige gevallen ook langer dan een jaar geldig te maken.

‘Unieke maatregel’
Minister Koolmees voelt daar niet zoveel voor . “De bedoeling van de zelfstandigenverklaring is zekerheid geven aan echte zelfstandigen. Het is een unieke maatregel die veel vrijheid geeft. Maar hij moet wel alleen open staan voor werkenden die een goede positie hebben op de arbeidsmarkt en korte opdrachten doen.”

Er moet wel een grens zijn, zo stelt de minister. Anders leidt de verklaring juist tot onzekerheid. Hij wil ook voorkomen dat de regeling gebruikt wordt voor werkenden die geen echte ondernemers zijn.

Linkse oppositie principieel tegen zelfstandigenverklaring
De linkse oppositie is sowieso tegen de zelfstandigenverklaring. Gijs van Dijk (PvdA) noemt het ‘de bijl aan de wortel van ons sociaal bestel’.

PvdA, Groenlinks en SP dienden ook een motie in. Zij roepen de minister juist op de zelfstandigenverklaring helemaal te schrappen. In plaats van de opt-out mogelijkheid, willen deze partijen dat alle zelfstandigen volledig meedoen aan het sociaal stelsel.

De Tweede Kamer stemt volgende week over de moties.