Tijd voor handhaving in situaties van schijnzelfstandigheid


Niet voor het eerst heeft de rechter geoordeeld dat een arbeidsrelatie in de kunstsector geen zelfstandig ondernemerschap is doch een dienstverband inhoudt. Niet alleen in de kunstsector maar ook in de bouwwereld, IT en engineering worden veel arbeidsrelaties ten onrechte ingevuld als zelfstandige waar feitelijk sprake is van schijnzelfstandigheid. Afgezien van de voorgeschiedenis werd in deze rechterlijke beslissing (inzake een contra-bassist) een opsomming gegeven van de elementen die bepaalden dat er sprake was van schijnzelfstandigheid/dienstverband en niet van een zelfstandige:

– verplichting zich te houden aan voorschriften en aanwijzingen (vaste tijdstippen repetities en optreden- kledingvoorschriften en zelfs stoelindeling in orkest)
– wijze van musiceren wordt bepaald door dirigent
– bassist ontving een vast loon volgens cao

Controleren en handhaven is de enige oplossing. Met ingang van 1 oktober 2019 wordt er weer strenger gehandhaafd was de mededeling, echter tot op heden leidt het handhavingsmoratorium van de Wet DBA slechts tot het uitdelen van “gele kaarten” en de opdracht de situatie te herstellen.

Misschien dat na een herhaalde rechterlijke uitspraak de Belastingdienst nu de daad bij het woord voegt!