Tozo-regeling per 1 juni

Tozo-2

Het tweede economische corona-steunpakket bevat opnieuw de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, Tozo 2. Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet en/of voor levensonderhoud. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Deze regeling, die vier maanden gaat duren in plaats van 3 maanden en loopt van 1 juni tot met 30 september, bevat de omstreden invoering van de toets op het inkomen van de partner. Het inkomen van jouw partner telt bij de nieuwe regeling mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Vanaf Tozo 2 krijgt een zelfstandige dus alleen inkomensondersteuning als het totale gezinsinkomen onder het sociaal minimum ligt, net als dat voor anderen geldt die aanspraak maken op een uitkering die verbonden is met de Participatiewet.

Houd de website van jouw gemeente in de gaten over de Tozo 2-aanvraagprocedure. Of kijk op: https://lnkd.in/dBZveuA

Foto Pixabay