De arbeidsmarkt is prima in balans, ons sociaal stelsel niet.


De coronacrisis leert ons dat het niet verstandig is om meer nadruk leggen op vaste banen in plaats van flex. Volgens econoom Mathijs Bouman heeft flex de crisis niet verergerd, maar de economie juist gered.

De verleiding is groot om naar aanleiding van deze coronacrisis te pleiten voor het versneld afbouwen van het flexibele gedeelte van de arbeidsmarkt. Maar econoom Mathijs Bouman trekt een andere conclusie. Flex maakt de economie juist wendbaarder, vertelt hij in een online bijeenkomst van de reeks ‘Arbeidsmarkt van Morgen’, georganiseerd door de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Bouman somt op: De Nederlandse economie doet het in deze crisis een stuk beter dan alle landen om ons heen. De werkloosheid onder flexkrachten loopt hard op, maar het gaat daarbij vooral om jongeren die nog thuis wonen. De buffers van zzp’ers blijken best op orde. Flex heeft de crisis niet verergerd, maar de economie juist gered. “De arbeidsmarkt is prima in balans. Het is de sociale zekerheid die uit balans is”, zo concludeert Bouman op basis van de cijfers die hij presenteert.

Een reactionair antwoord op de crisis

Volgens Bouman is het een slecht idee om de vaste baan centraal te stellen, zoals de Sociaal Economische Raad (SER) en de Commissie Borstlap bepleiten. De Commissie wil bijvoorbeeld dat het werknemerschap de norm wordt voor alle ‘reguliere arbeid’. Daarbij moeten dan de voorwaarden voor de vaste baan wat flexibeler worden. Dat is uiterst conservatief, vindt Bouman. “Er ligt huiswerk voor iedereen. Lees het rapport van Borstlap nog eens goed door. Maar kijk er ook kritisch naar. Een deel van de analyse is mager, en wordt zeker niet door de coronacrisis bevestigd. Dus politiek, neem niet alles klakkeloos over in je programma.”

De omscholingsparadox

Het kabinet zet in het crisispakket zwaar in op omscholing. Bouman waarschuwt om in te zetten op de juiste banen. Dat zijn niet de banen waar nu behoefte aan is, maar banen voor de toekomst. De econoom liet zien dat alles erop wijst dat de schaarste op de arbeidsmarkt na de coronacrisis weer razendsnel terugkomt. En deels zijn dat juist banen die het in deze crisis zwaar hebben. Koks bijvoorbeeld.
Na Bouman komt columnist en microbioloog Rosanne Hertzberger aan het woord. Zij wijst erop dat we in onze economie steeds meer sub-sub-specialisten hebben. “Expertise levert status op. Iets nieuws willen leren, is weer onderaan de ladder beginnen. En blijkbaar betekent dat in onze maatschappij statusverlies.” Zonde, vindt zij. Want nieuwe dingen leren is zowel nuttig (weerbaar zijn als banen verdwijnen) als leuk. “We hebben meer verhalen nodig van mensen die apenkooien in het leren en ontwikkelen. “Jongeren weer aan het werk krijgen, mensen van werk naar werk begeleiden. Dat is een schot voor open doel voor uitzendorganisaties. Marco Bastian, directeur van de NBBU. “We moeten trotser worden op zij-instromers”, reageert hij op de oproep van Hertzberger. “Dat is een mooi inzicht en mooie taak voor ons.”

 

(Bron: ZIPconomy/econoom & journalist Mathijs Bouman/columnist & microbioloog Rosanne Hertzberger)