Zelfstandigenaftrek


Oorspronkelijk was het besluit in 2019 om de zelfstandigenaftrek ( nu € 7.280 ) met ingang van 2020 in 8 stappen van € 250 en 1 stap van 280 te verlagen naar € 5.000 ( 2028). Inmiddels is voorgesteld de stappen met ingang van 2021 met € 110 te verhogen, om vervolgens met ingang van 2029 de zelfstandigenaftrek in stappen van €110 verder te verlagen naar € 3.240 in 2036.
Daartegenover staat een verhoging van de algemene arbeidskorting. Met deze maatregelen beoogt de regering het verschil tussen zelfstandigen en werknemers verder terug te brengen en schijnzelfstandigheid te voorkomen / bestrijden.