NEN-Gecertificeerd 4400-1

Yellowstone is bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) geregistreerd als NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming zodat je zeker weet dat je met een bonafide partij werkt. SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Door middel van inspecties op basis van de norm en het toekennen van het SNA-keurmerk NEN 4400-1 geeft SNA hieraan invulling.

Speerpunten hierbij zijn:

  • Beperken risicoaansprakelijkheid van inleners en uitbesteders van werk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies.
  • Voorkomen hoge boetes voor inleners en uitbesteders van werk voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

Meer informatie over het certificaat is hier te vinden: https://www.normeringarbeid.nl/

Het certificaat van Yellowstone international is hier te downloaden: https://www.normeringarbeid.nl/snakeurmerk/gecertificeerde-ondernemingen?q=Yellowstone