Al meer dan 25 jaar de betrouwbare partner in payroll- en contractmanagement.

Bekijk onze diensten speciaal voor:

Over ons

Yellowstone International is jouw partner voor payroll services en contractmanagement in Nederland. Onze negentien professionals zijn al meer dan 22 jaar actief en daarmee zijn we toonaangevend in payroll-land. Om die positie te behouden, zorgen wij ervoor altijd precies op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving en compliance-regels. Dat doen wij niet alleen. Wij zijn omringd door een uitgebreid (internationaal) netwerk van professionals.

Wij nemen het juridisch werkgeverschap uit handen, regelen de betalingen en beschermen je als inlener van arbeid tegen de juridische en fiscale aansprakelijkheden. Maar ook voor alle zaken met betrekking tot werkvergunningen, immigratie- en relocation vraagstukken ben je bij ons aan het juiste adres. Wij helpen bij het aanvragen van een visum, legalisatie van documenten en tevens bij het zoeken naar geschikte accommodatie. Daarnaast begeleiden wij, indien gewenst, de komst van een expat met het openen van een bankrekening, registratie bij gemeente en zorginstellingen.

Samen met jou denken wij dus graag mee en zoeken zo naar de beste oplossing. We werken met korte lijnen en hanteren een persoonlijke werkwijze.

Of je nu inlener, agency, werknemer of zelfstandige bent, wij staan graag voor je klaar. Dus neem gerust contact op met een van onze collega’s, zij informeren je graag over de eindeloze voordelen die Yellowstone jou kan bieden!

Telefoonnummer

Even voorstellen

Antoinette Willems

Antoinette
Willems

chief executive officer
Karel Verhagen

Karel
Verhagen

Tax, Legal & Compliance
Stefano Buffoli

Stefano Buffoli

chief financial officer
Robin Verhagen

Robin
Ehlers-Verhagen

HRM

Natasja Wajon

Communicatie / Social Media / Events
Paul van Berlo

Paul Van Berlo

Senior Account Manager
Joep van Hout

Joep van Hout

Senior Account Manager
Stephanie Pront Aronson

Stephanie
Pront Aronson

Senior Account Manager External

Nicole
Lommen

Junior Account Manager

Guus van
der Heijden

Junior Account Manager
Rob Marcelissen

Rob Marcelissen

Payroll
Donny Janssen

Donny Janssen

Payroll

Nick van de
Molengraaf

Payroll

Barbara Wrobel

Payroll
Nesli Yuzer

Nesli Yuzer

HRM
Olga Bastiaansen

Olga Bastiaansen

HRM

Priscilla Wan

HRM

Elise Verstegen

HRM

Tineke
Lesmeister

HRM
Marian de Jong

Marian de Jong

Finance
Lisette van der Steen

Lisette
van der Steen

Finance

Maja Rovers

Finance

Jolanda
van Genughten

Finance

Als inlener ben jij bij ons aan het juiste adres als het gaat om payroll-  en contractmanagement. Wij leveren namelijk in Nederland payroll services en contractmanagement, inclusief bijbehorende HRM-diensten. Daarmee krijg je de beste oplossing voor jouw personeelsvraagstukken.

Wij nemen alle administratieve en financiële taken over  waardoor jij je kunt focussen op jouw core business! in plaats van je druk maken over bijvoorbeeld afdrachten van sociale premies en belastingen, het uitvoeren van het ziekte protocol (Wet Poortwachter), de loondoorbetaling bij vakantie of andere bijzondere fiscale of arbeidsrechtelijke aangelegenheden.

Maar misschien is het wel de bedoeling dat je buitenlandse werknemers wil werven of inhuren en je vooral niet te veel bezig wilt houden met de wet- en regelgeving op het gebied van migratie. Je wilt natuurlijk wel dat alles goed geregeld is.

Even de voordelen voor jou op een rijtje

 • geen administratieve rompslomp; je maakt gebruik van Yellowstone om de complexe personeels- en salarisadministratie niet zelf te hoeven doen.
 • afwentelen risico’s van het werkgeverschap; het is van tevoren duidelijk wat de loonkosten zijn. Je draait niet op voor de kosten van doorbetaling bij verzuim (ziekte of arbeidsongeschiktheid) en hoeft geen ontslagvergoedingen uit te keren.
 • flexibiliteit: je kan vrij eenvoudig afscheid nemen van je medewerker maar ook snel personeel voor tijdelijke projecten inhuren.
 • werken volgens de regels.

Als je regelmatig arbeidskrachten of zelfstandigen inhuurt uit binnen- of buitenland is het belangrijk dat je er voor zorgt dat het een en ander compliant gebeurt. Dat betekent dat het bedrijf moet voldoen aan de desbetreffende wet- en regelgeving. Door onze NEN certificering, eens per kwartaal een accountantsverklaring, maar zeker ook dankzij onze 22 jarige ervaring zorgen wij ervoor dat je organisatie volgens de wetgeving werknemers inhuurt.

Hoe zit het met de wetgeving …

Zoals je waarschijnlijk weet veranderen regels constant. Wij zorgen ervoor dat we altijd precies op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving door onze kennis up to date te houden en wetgeving die ’s ochtends bekend wordt, ’s middags reeds te implementeren. Wij kunnen snel schakelen door ons uitgebreide (inter)nationale netwerk van professionals.

Wat betekent dat voor de aansprakelijkheid …

Wat de aansprakelijkheid betreft zorgen wij er natuurlijk ook voor dat alle aansprakelijkheidsrisico’s zijn uitgesloten. Daarbij moet je denken aan de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) de wet DBA ( Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en de WWZ (Wet Werk en Zekerheid). Ook problemen rondom de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en de Wet Verbetering Poortwachter zijn voor jou geen aandachtspunten als jouw werknemers via ons aan de slag gaan.

NEN-gecertificeerd 4400-1

Yellowstone International is bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) geregistreerd als NEN 4400-1 gecertificeerd. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Als je de complexiteit rondom het werkgeverschap volledig over wilt laten aan professionals kies je natuurlijk voor dé payroll services van Yellowstone. Wij zijn de specialist en nemen daarom graag het papieren werkgeverschap van je over zodat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je nooit wordt verrast met naheffingen en boetes. Ook alle aansprakelijkheidsrisico’s voor sociale en fiscale afdrachten sluiten wij voor je uit. Daarnaast nemen we ook de bijbehorende risico’s op ons van bijvoorbeeld de kosten bij arbeidsongeschiktheid of ziekte.

Wat zijn nu jouw verantwoordelijkheden …

Wat jij alleen hoeft te doen is de werknemer selecteren, de arbeidsvoorwaarden bepalen en de werknemer aan te sturen op de werkvloer. Wij doen de rest.
Zij blijven dus werken onder het gezag en leiding van jou. Wij nemen alleen de werknemer in dienst en betalen hem. Zodra de werknemer in dienst is bij ons vragen wij jou om ons te berichten wat de inlenersbeloning is zodat wij deze bij de werknemer kunnen toepassen. Dit betekent dat de werknemer een arbeidsovereenkomst krijgt die bescherming garandeert. Deze overeenkomst geeft hen namelijk dezelfde rechten en plichten als een werknemer bij jou in dienst.

In het kort wat wij allemaal voor je doen …

 • uitbetalen van nettolonen;
 • het verzorgen van de loonstroken;
 • verstrekken van periodieke loonopgaven aan diverse instanties;
 • verzekeringen volgens de Ziektewet, Werkloosheidswet en Arbeidsongeschiktheidswet;
 • uitvoering Wet verbetering poortwachter;
 • loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid;
 • Verzuim: ziek- en betermeldingen;
 • registreren vrije dagen en vakanties;
 • contacten arbodienst;
 • collectieve verzekeringen;
 • behandeling ontslagzaken;
 • doorvoering wetswijzigingen op gebied van personeelszaken;

Met contractmanagement van Yellowstone beperk je de risico’s van het inhuren van freelancers. Wij zorgen voor goede contracten en de bijbehorende begeleiding. Ook houden we lopende contracten in de gaten. Zo voorkomen we problemen op het gebied van sociale premies, belastingen, de Flexwet en de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Hoe gaan wij te werk …

Ten eerste checken wij de onderneming waarmee jij een overeenkomst wilt sluiten. Op basis hiervan bepalen we in overleg met jou het risicoprofiel. Wanneer hieruit onvoldoende zekerheden naar voren komen, voeren wij een uitgebreidere compliance check uit. Ook bewaken we de contracten in het kader van de Flexwet. Zo voorkomen we een dienstbetrekking. Tevens verzorgen we de factuurafhandeling en betalingen. Tot slot controleren wij de compliance-verklaring.

Wat is een compliance-verklaring …

Dit is de verklaring van de accountant over de financiële status van de onderneming. Eventueel staat hierin ook het belasting- en premiebetalingsgedrag. Deze verklaring verlangen wij ieder kwartaal van de onderneming die aan jou arbeid levert. Wanneer hieruit blijkt dat de onderneming geen zekerheid kan bieden, adviseren wij een rechtstreekse betaling aan de Belastingdienst. Zo blijft jouw onderneming gevrijwaard van claims met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid.

En hoe zit het met Zzp’ers en wet DBA …

Het kan gebeuren dat de Belastingdienst de inhuur van zzp’ers als fictieve dienstbetrekking ziet. Dit betekent dat je dan alsnog belasting- en verzekeringsplichtig bent. Wanneer je de zzp’ers met wie jij werkt inhuurt via Yellowstone, loop je geen risico. Wij zorgen voor alle controles en eventuele afdrachten aan instanties.

In overleg stellen wij een dienstenpakket voor je samen dat precies aan je wensen voldoet. Daarnaast kun je het aanvullen met onze overige diensten. Denk hierbij onder andere aan  …

 • relocation services, zoals het regelen van verblijfs- en werkvergunningen en huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten
 • salarisadministratie
 • strategisch partnership in HR
 • registratie en toepassing cao’s
 • samenstellen van een personeelshandboek
 • opstellen arbeidsovereenkomsten, autokosten- en studiekostenregelingen
 • outsourcing

Agencies

Wat kan Payroll services voor jou als agency betekenen …

Je wilt natuurlijk dat voor jouw geworven en geselecteerde werknemer alles perfect geregeld is. Payroll services houdt bij Yellowstone in dat wij de complexiteit rondom het werkgeverschap volledig overnemen. Wij nemen de werknemer in dienst en betalen het salaris uit.  De arbeidsovereenkomst die wij aan de werknemer aanbieden geeft hen dezelfde rechten en plichten die bij jouw (eind) klant van toepassing zijn waaronder dezelfde beloningsstructuur inclusief alle bepalingen uit de van toepassing zijnde cao. Wij zorgen ervoor dat alles via de geldende wet- en regelgeving verloopt. Je kunt ons dan ook met vertrouwen voorstellen aan je opdrachtgever

Wat betreft de werknemer …

Wanneer wij werknemers op onze loonlijst zetten, betekent het dat zij in dienst zijn van Yellowstone. Wij zorgen voor de salarisadministratie en betalen de werknemer uit. Daarnaast zorgen wij onder andere voor;

 • loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid
 • alle benodigde verzekeringen
 • alle benodigde werk- en verblijfsvergunningen
 • periodieke loonopgaven
 • behandeling van ontslagzaken
 • doorvoering van bepaalde wetswijzigingen
 • uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter
 • zijn wij goed bereikbaar voor vragen
 • bezoeken wij iedere contractor op de werkvloer

NEN-Gecertificeerd 4400-1

Yellowstone International is bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) geregistreerd als NEN 4400-1 gecertificeerd. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Als je bij ons aan de slag gaat dan is het niet alleen goed om te weten wat contractmanagement precies is, maar ook wat het voor jou als werknemer betekent. Voor jou betekent het dat wij de formele werkgever zijn en de eindklant de feitelijke werkgever. Arbeidsrechtelijk nemen wij je dus in dienst, verzorgen de salarisadministratie in opdracht van de organisatie waarvoor je werkt en stellen je vervolgens ter beschikking aan de inlener. Je hebt dan de zekerheid dat je salaris correct en op tijd wordt betaald.

Wat jij maandelijks doet …

Behalve als de inlener of de agency een andere procedure voorschrijft, stuur jij maandelijks jouw uren in via timesheets@yellowstone.nl. Voordat je deze timesheets verstuurt moet jouw leidinggevende of agency de uren goedkeuren en ondertekenen. Je ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging. Dit mag overigens ook een screenshot/kopie zijn van online goed gekeurde uren. Zodra wij jouw getekende uren hebben ontvangen zullen wij deze factureren aan de inlener/agency, na 5 of na 14 dagen betalen. Jouw betalingstermijn vind je terug in jouw online portaal en is gekoppeld aan de betaaltermijn die wij hanteren met de inlener/agency. Er is een mogelijkheid van voorfinancieringsregeling. Voor meer informatie kun je contact op nemen met een van onze accountmanagers.

Klik hier voor de Timesheet (XLSX)

Vrije dagen en vakantie

Als payrollwerknemer heb je recht op het aantal vakantiedagen en eventuele ADV dagen die ook gelden voor vaste werknemers bij de inlener. Wanneer je een vrije dag of vakantie wilt opnemen, overleg je dat eerst met de inlener / jouw manager op de werkvloer.
Vervolgens geef je de betreffende dagen aan ons door via timesheets@yellowstone.nl. Daarmee wordt voorkomen dat we nog wachten op een timesheet als een maand niet geheel compleet is, waardoor de verwerking van de loonstrook en daarmee de betaling vertraagd wordt.

Ziek- en betermelding

In geval van ziekte, moet je jezelf per e-mail vóór 09:30 uur ‘s ochtends ziekmelden op illness@yellowstone.nl. Vergeet ook niet je direct leidinggevende op de hoogte te stellen.

Bij ziekte wordt jouw salaris doorbetaald, waarbij rekening wordt gehouden met de wachtdagenregeling die van toepassing is bij de inlener. Tot welk bedrag is natuurlijk afhankelijk van jouw uurtarief.

Als je weer beter bent, moet je dat ook doorgeven. Dit is erg belangrijk want we informeren de arbodienst over je herstel. De arbodienst rapporteert hierover aan de ziekteverzuimverzekeraar. Als je langdurig ziek bent, zal de arbodienst ingeschakeld worden om je herstel zoveel mogelijk te bespoedigen. Daarom is het ook belangrijk voor ons om te weten waar je verblijft gedurende je ziekte en wanneer je verwacht dat je weer beter bent.

Personeelsgids 2022

Er zijn verschillende manieren om werkzaamheden voor een organisatie uit te voeren.
Steeds vaker werken freelancers en zzp’ers via payroll dienstverleners omdat organisaties meer en meer gebruik maken van zelfstandigen.
Daarom zorgen wij ervoor dat bedrijven, freelancers en zzp’ers op een correcte manier kunnen samenwerken. Samen kijken wij dus naar een compliant constructie die voordelig is en het beste bij je past.

Als freelancer is het ook mogelijk om met een arbeidsovereenkomst aan de slag te gaan en bij ons in dienst te komen. In dienst zijn van Yellowstone heeft zo diverse voordelen.

Wat doen wij voor je …

Wij sturen de factuur naar jouw opdrachtgever en betalen je zodat jij geen debiteurenrisico loopt. De uitbetaling is gebaseerd op de gemaakte uren en het afgesproken uurtarief. Hierover berekenen wij dan weer de sociale premies en zorgen er voor dat alle afdrachten zo fiscaal vriendelijk mogelijk geregeld worden, zodat je een zo hoog mogelijk netto inkomen overhoudt. Zo kunnen wij ook bepaalde kosten bruto in de berekeningen betrekken. En heb je even geen opdrachten of je bent bijvoorbeeld ziek? Dan ben je bij ons verzekerd voor de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW) en Arbeidsongeschiktheidswet (WIA). Dat is het grootste verschil met een ZZP’er.

Ook is inschrijving bij de Kamer van Koophandel onnodig. Zo hoef je zelf geen administratie te voeren, dat doen wij voor je.

Werken vanuit je eigen onderneming (of als ZZP’er) kan fiscale voordelen bieden. Sinds 1 mei 2016 worden er geen nieuwe VAR-verklaringen meer afgegeven. In plaats daarvan is op die datum de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de zzp’er (jij) samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Jullie moeten dus samen bepalen hoe jullie de arbeidsrelatie invullen: als dienstbetrekking (loondienst) of niet als dienstbetrekking. In dat laatste geval kan het verstandig zijn een modelovereenkomst te gebruiken. Wij gebruiken zo’n modelovereenkomst die geregistreerd is bij de belastingdienst.

Hoe gaan wij te werk …

Indien jij als zelfstandige op een project wilt werken laten wij de uiteindelijke opdrachtgever een vragenlijst invullen zodat wij kunnen beoordelen of het project niet als (fictief) dienstverband wordt gezien. Wij sluiten daarna met jouw onderneming een modelovereenkomst en word jij onze opdrachtgever. Maandelijks stuur je ons een factuur inclusief BTW en wij storten dit bedrag zo snel mogelijk op jouw rekening. Je zorgt zelf voor alle afdrachten richting de diverse instanties zoals belasting aan de belastingdienst.

Wat te doen …

Elke maand stuur jij jouw gewerkte uren samen met jouw factuur naar facturen@yellowstone.nl. De timesheets laat je invullen, goedkeuren en ondertekenen door je opdrachtgever. Vervolgens factureren wij deze uren aan de opdrachtgever. Je krijgt betaald nadat de opdrachtgever onze factuur betaald. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

Wat anderen zeggen over ons

testimonials
Igor 5/5 stars It was a pleasure to work with you and Yellowstone company, I always had a top level of support for all questions.
Yellowstone Company had been chosen based on my friend's recommendation and I'm definitely going to recommend it to everyone.
Sebastian 5/5 stars Thank you very much for the opportunity to work with you for the past 2+ years.
I’ve enjoyed working with you and I’m very happy with the always excellent, professional support by Yellowstone!
Oana 5/5 stars Thank you so much for your kind wishes!
You were the most extraordinary team I worked with!
All the best and thanks again for everything!
Aditya 5/5 stars Thank you for taking care of all formalities regarding employment, hope to work with you in the future again.
Yvette 5/5 stars I'd like to thank you for all your great support over the past year, I am happy to work with you all.
João 5/5 stars It was a pleasure to collaborate with Yellowstone during all this time.
Himanshu 5/5 stars Thanks to you and your colleagues for all the help and support for the past 3 and half years.
The overall experience with Yellowstone was quite good for me :-)
Marieke & Rob 5/5 stars Yellowstone is the most pleasant company I/we have worked with so far! I will mention this to other people we work with.
Short lines, thinking along, friendly staff, knowledge of the business. Really a big 10!
Thank you very much.
Sumanth 5/5 stars I want to thank you Yellowstone for your support.
You helped me a lot throughout my journey.
I really appreciate it. You always responded quick for all my queries and helped me whenever you can. Cheers!
Sandeep Sharma 5/5 stars It’s been great working with Yellowstone and thank you for answering all my questions over the year with patience and clarity!
Tamal 5/5 stars I cannot thank you enough for your excellent help throughout my tenure with you.
Wish you all the best and hope we will work together in the future again.
Kamiel 5/5 stars I would like to take this opportunity to express my thanks for the clear and transparent communication at Yellowstone.
In the short time that we have had to deal with each other, I have always experienced the contact as warm and involved.
Many thanks for that. Keep up the good work.