Frequently Asked Questions

Timesheets/betalingen

Jouw consultant zal je vertellen hoe jij de uren die je gewerkt hebt, kunt registreren. Dit dient elektronisch te gebeuren. Maak je gebruik van een online tijdregistratiesysteem, dan stuurt jouw consultant je instructies per e-mail. Maak je gebruik van handmatige timesheets, dan krijg je van je consultant blanco  timesheets. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever dien jij wekelijks of maandelijks jouw timesheet in te dienen. Betaling vindt maandelijks plaats. Let op: de timesheets moeten worden afgetekend door jouw leidinggevende. Wij verwerken geen timesheets die niet zijn afgetekend. Stuur de afgemelde timesheets naar timesheets@yellowstone.nl en uw recruiter.

Je kunt jouw betalingsvoorwaarden vinden in de online portal. Eenmaal ingelogd vind je deze voorwaarden rechtsboven. Zodra wij je timesheet ontvangen, begint je betalingstermijn. Als en wanneer de betaaldatum op een zaterdag of zondag valt, vindt de betaling plaats op de vrijdag voor het weekend. Zodra wij jouw loonstrook hebben gegenereerd en deze is geüpload naar jouw portal, ontvang jij een bevestiging per e-mail waarin ook staat wanneer je de betaling kunt verwachten.  Als je eerder betaald wil krijgen, hebben we een voorfinancieringsmogelijkheid. Vraag je accountmanager naar wat de mogelijkheden zijn en de daarbij behorende kosten.

Ziekte

Je kunt deze informatie vinden in het personeelshandboek. Stuur op je eerste ziektedag, voor 09:30 uur, een e-mail naar illness@yellowstone.nl en naar jouw contactpersonen en/of manager bij de eindklant. Blijf in contact met ons tijdens je ziekte. Na enkele dagen neemt het ARBO contact met jou op om te informeren hoe het met je gaat. Stuur een e-mail naar illness@yellowstone.nl op de eerste dag dat jij na jouw ziekte weer aan het werk gaat.

Je moet altijd je ziektedagen op je rooster vermelden. Doe dit in overleg met de eindklant, want er zijn verschillende tijdsregistratiesystemen waarvan Yellowstone geen kennis heeft en waartoe Yellowstone geen toegang heeft.

Overleg altijd met Yellowstone voor vertrek. De bedrijfsarts zal je adviseren of het verstandig is om wel of niet te reizen. Je kunt niet weggaan zonder advies van de arts en zonder overleg met Yellowstone.

Als wij van mening zijn dat jij naar de bedrijfsarts moet gaan, zullen wij de arbodienst op de hoogte stellen en deze zal een afspraak met jou maken. Je kunt altijd op eigen initiatief naar de arts gaan, maar alleen nadat jij dit eerst met ons hebt besproken.

Een wachtdag is de eerste dag of eerste twee dagen van jouw ziekte. Tijdens deze dagen word je niet betaald. Wachtdagen beginnen zodra je jezelf ziek meldt bij Yellowstone. Dit betekent dat als je je te laat ziek meldt, de wachtdagen ook later beginnen.

Account Managers / Contracten

Wij sturen je jouw arbeidsovereenkomst zodra Yellowstone en de klant, of agency de contracten hebben ondertekend en jij ons de benodigde informatie hebt gestuurd. In de introductie-e-mail die onze accountmanagers jou hebben gestuurd, kun je lezen welke documenten wij van jou nodig hebben. Deze e-mail bevat ook jouw voorbeeldberekening.

Wij sturen je een e-mail met een link naar jouw contract.

Als je deze link volgt, kun je jouw arbeidsovereenkomst openen en, indien jij hiermee akkoord gaat, elektronisch ondertekenen.

Nadat je het contract hebt ondertekend, kun je het altijd opvragen op jouw persoonlijke online Yellowstone portal.

Je kunt jouw loonstroken, contracten, betalingsvoorwaarden, personeelshandboek etc. downloaden van onze online portal. Via login.yellowstone.nl heb je toegang tot al deze gegevens.
Op het moment dat je een contract van ons hebt ontvangen kun je via de bovenstaande website jouw werknemersnummer opvragen.
Er wordt dan een e-mail verzonden naar het bij ons bekende e-mail adres.
Deze e-mail bevat je werknemersnummer en een handleiding waarin de procedure is uitgeschreven om in te kunnen loggen op onze Online Portal. Deze instructies zijn ook hier in te zien (PDF, 181 kB).

In de regel betalen wij jouw vakantiegeld  maandelijks uit. Je ontvangt dus geen aparte uitbetaling in mei of juni.

Op jaarbasis heb je recht op hetzelfde aantal vakantiedagen dat bij de inlener van toepassing is. Onderaan jouw maandelijkse loonstrook vind je de meest recente brutowaarde van de opgebouwde verlofdagen alsmede het equivalent in uren.

Wij stellen alles in het werk om jouw ingestuurde en ge-accordeerde uren zo snel mogelijk te verwerken. De loonstrook zal altijd beschikbaar zijn in onze online portal voor de betaling.  Je krijgt van ons een e-mail zodra de loonstrook beschikbaar is in de portal.

Het betalingstarief is geen brutotarief maar een besteedbaar inkomen/all-inclusive tarief. Dit dekt alle kosten, inclusief de kosten van de werkgever zoals sociale zekerheidsbijdragen, pensioen, uw reserveringen en algemene ondersteunende diensten.

Het is gebruikelijk dat wanneer je een “regulier” contract met een werkgever aangeboden krijgt, jij een standaard brutosalaris onderhandelt. Bovenop dit brutosalaris is de werkgever verplicht extra werkgeverskosten te betalen, zoals sociale zekerheidsbijdragen. Een voorbeeld: Als jij het eens bent over een salaris van 3000 euro bruto, moet de werkgever 1000 euro extra sociale zekerheidsbijdragen / verzekeringspremies / pensioenbijdragen etc. betalen.  Dit betekent dat als je 3000 euro bruto verdient, jij de werkgever 4000 euro moet betalen.

Maar nogmaals, het tarief dat wij jouw betalen is een all-in tarief. Dit betekent dat naast de ‘normale’ personeelskosten, het tarief ook de verplichte werkgeverskosten omvat. Het is alsof u als zelfstandige werkt en jouw eigen kosten betaalt. Maandelijks ontvang je een open berekening en specificatie van alle kosten (overzichtsstaat). Omdat je per uur wordt betaald, zal jouw loonstrookje per maand verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat je hebt gewerkt.

Zie ook bijgevoegde PDF: Loonstrook (explanation).

Het bedrag dat jij moet betalen voor algemene ondersteunende diensten vind je in jouw contract / persoonshandboek / introductie-e-mail onder de kop: kosten personeelsgids / Algemene ondersteunende diensten YI.

Begin maart ontvang jij jouw jaaropgave.

Een voorbeeld: De jaaropgave voor 2023 zal begin maart 2024 beschikbaar zijn. Het zal dan beschikbaar zijn in jouw online portal in het bestand: Jaaropgaven.

Kennismigranten

  • Ouder dan 30 jaar; € 5008.00 per maand
  • Jonger dan 30 jaar; € 3672.00 per maand
  • Voor afgestudeerden van een hogere Nederlandse onderwijsinstelling, of van een internationale onderwijsinstelling die is opgenomen in de top 200 van een van de ranglijsten, die binnen drie jaar na afstuderen in dienst treedt € 2801.00 per maand
  • en Europees blauw kaart € 5567.00 per maand

(allemaal exclusief 8% vakantiegeld)

Als jouw project wordt verlengd, verlengen wij de arbeidsovereenkomst en vragen verlenging aan bij de IND. Het is belangrijk om deze aanvraag in te dienen voordat jouw huidige vergunning verloopt.

De IND probeert binnen 2 weken te beslissen. Als zij de aanvraag honoreren, zullen zij de Nederlandse ambassade in jouw thuisland hiervan op de hoogte stellen. Daar kun je jouw verblijfskaart ophalen waarmee je naar Nederland kunt reizen. Dit betekent dat je in jouw eigen land moet wachten op de beslissing op jouw aanvraag.

De vergunning is geldig voor de duur van jouw arbeidsovereenkomst.

Ja, dit behoort tot de uitzonderingscategorie, je kunt – indien mogelijk – naar Nederland reizen

Je moet meenemen;

– een gelegaliseerde huwelijksakte
– een gelegaliseerde geboorteakte (als je je kinderen meeneemt dan ook voor hen)
– een geldig paspoort
– een ingevuld aanvraagformulier bij de ambassade in je eigen land.

Als je eenmaal in Nederland bent, moet je de gelegaliseerde huwelijks- en geboorteakte laten zien wanneer je je inschrijft als inwoner van je gemeente.

Yellowstone kan je helpen bij het vinden van een woning. Wij kunnen ook afspraken voor je maken bij de gemeente waar jij je als inwoner moet inschrijven en een BSN-nummer moet aanvragen, bij de GGD voor een tuberculoseonderzoek, bij de IND om jouw verblijfsvergunning aan te vragen en bij de bank om een rekening te openen. Yellowstone helpt je ook bij het aanvragen van een verplichte ziektekostenverzekering en een 30%-facility-regeling, indien van toepassing. Dit zijn slechts voorbeelden en geen uitputtende lijst. Vraag Yellowstone gewoon als je specifieke wensen hebt.

Ja, Yellowstone kan de aanvragen voor verblijfsvergunningen en verlengingen voor jouw gezin regelen. Gezin betekent jouw partner en jouw kinderen.

Overleg altijd met Yellowstone voor vertrek. De bedrijfsarts zal je adviseren of het verstandig is om wel of niet te reizen. Je kunt niet weggaan zonder advies van de arts en zonder overleg met Yellowstone.

Nationale verloningspraktijken

Wij zullen een bronbelastingnummer aanvragen. Het enige wat je hoeft te doen is te wachten op instructies van de Belastingdienst (eventueel via ons).

Kopieën van de arbeidsovereenkomst, van een geldig identiteitsbewijs (NIET een rijbewijs), en van een bankkaart, een volledig ingevuld en ondertekend ‘Modelformulier voor de verklaring van de loonbelastinggegevens’, geldig e-mail adres, 30%-facility-regeling (indien van toepassing).